♥خیالت دوباره باز امده سراغم♥

ولی نمی تونم چشام و روش ببندم
♥یه حس عجیبی مثل یه بغض♥

دوباره وقتی می شکنه نمی دونم چرا می خندم
♥تو هوای سرد من موندم و خیابون♥
با هم بودیم و خوشی می امد پا به پامون
♥میگم بشینم شاید یادم بره تو بودی♥

شاید یادم بره تو منو اینجا کشوندی
♥رو نیمکت نشستم که کلی خاطره داره♥
کنارم کسی نیست و این تو رو یادم میاره

♥ید همون روزی که آسمون و با هم میدیدیم♥
آرزو هامون و توی اون نقاشی می کشیدیم
♥رو نیمکت نشستم که کلی خاطره داره♥
کنارم کسی نیست و این تو رو یادم میاره

♥ید همون روزی که آسمون و با هم میدیدیم♥
آرزو هامون و توی اون نقاشی می کشیدیم

♥شاید قسمتمون جدایی بود♥

که حالا به پای این همه غصه و غم نشستم
♥کاشکی اون لحظه ای رو که رفتی♥

و میدیدی پشت سرت زانو زدم و شکستم
♥رو نیمکت نشستم که کلی خاطره داره♥
کنارم کسی نیست و این تو رو یادم میاره

♥ید همون روزی که آسمون و با هم میدیدیم♥
آرزو هامون و توی اون نقاشی می کشیدیم
♥رو نیمکت نشستم که کلی خاطره داره♥
کنارم کسی نیست و این تو رو یادم میاره

♥ید همون روزی که آسمون و با هم میدیدیم♥
آرزو هامون و توی اون نقاشی می کشیدیم